top of page
Foto 17-05-2023 21 49 31 (3).jpg

Re-generate

35656C14-CC6D-4D16-87F3-4DDFAB78D4A4.JPG
Visie 

'De regeneratieve landbouw die wij voor ogen hebben, is een vorm van landbouw die een positieve bijdrage levert aan natuur, milieu, klimaat, voedselzekerheid en sociale omstandigheden'

 

Regeneratieve landbouw

 

De basis voor het laten opbloeien van deze plek wordt regeneratieve landbouw, ingezet door een aantal liefhebbers van het Nederlandse platteland die al langere tijd zien dat de huidige manier van landbouw in Nederland niet langer houdbaar is.

 

De landbouwsector is nu gericht op maximale voedselproductie, maar zorgt helaas ook voor een hoge CO2 uitstoot, een afname in biodiversiteit en verlies van reststromen. Ook zijn problemen zoals extreme droogte de laatste jaren steeds zichtbaarder geworden, en deze zullen door de klimaatcrisis alleen maar toenemen. De regeneratieve landbouw die wij voor ogen hebben, is een vorm van landbouw die een positieve bijdrage levert aan natuur, milieu, klimaat, voedselzekerheid en sociale omstandigheden. Regeneratieve landbouw is een vorm van landbouw waarin bodembescherming centraal staat om zo bij te dragen aan verschillende ecosysteemdiensten.

 

Ecosysteemdiensten zijn diensten die de natuur ons levert, zoals de productie van voedsel of de levering van schoon water. Maar ook een hoge biodiversiteit en een groene omgeving vallen hieronder. Veel van deze diensten zijn voor ons van groot belang in het licht van de klimaatcrisis. Denk aan het opslaan van koolstof in de bodem of het reguleren van water: diensten die we de komende jaren steeds harder nodig gaan hebben. In hoeverre de natuur deze diensten kan bieden is afhankelijk van bodemkwaliteit. Als die verbetert, kan het land op lange termijn blijven produceren, terwijl het ook bijdraagt aan regulering van het klimaat en ondersteuning van natuurlijke kringlopen. Regeneratieve landbouw doet dus meer dan alleen restromen benutten of schade aan ecosystemen of biodiversiteit voorkomen, maar erkent dat een gezonde bodem het uitgangspunt is van een duurzame van landbouw en werkt actief om deze te verbeteren.

Sociaal-maatschappelijke en educatieve functie
 

De regeneratieve landbouw zal voorop staan in de bedrijfsvoering, maar we streven er ook naar om een plek te zijn die hoop biedt voor de toekomst.
Dit kan verschillende vormen aannemen door een leerbedrijf te zijn voor het MBO en samen te werken met vakgroepen op het gebied van bodembeheer, plantenkunde, biologische landbouw en rurale sociologie voor zowel onderwijs als onderzoek.

IMG_7022_edited.jpg
bottom of page